Artykuły

Kredyt konsumencki - czym jest?

24258-Kredyt-konsumencki---czym-jest

Kredyty konsumenckie należą do najbardziej przyjaznych dla kredytobiorców form pożyczania pieniędzy. Wszystko ze względu na liczne prawa nakładane na konsumentów korzystających z tego typu wsparcia finansowego i obowiązków nakładanych na kredytodawców.

To, czym jest kredyt konsumencki i na jakich zasadach funkcjonuje, określa Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 grudnia 2011 r.

Do 255 550 zł

Kredytem konsumenckim nazywamy każdą pożyczkę bankową nieprzekraczającą 255 550 zł. Nie tylko wysokość kwoty kredytu ustalona jest w ustawie, są tam także zapisy dotyczące ochrony interesów konsumenta oraz lista obowiązków, które ciążą na kredytodawcach. Kredyty konsumenckie udzielane są osobom fizycznym, zwanym dalej konsumentami. Inaczej mówiąc – kredyty konsumenckie mogą być udzielane tylko klientom indywidualnym, nie mogą być przeznaczone na działalność gospodarczą.

Kredyt konsumencki: w banku, SKOK-u, a nawet firmie pożyczkowej

Kredytami konsumenckimi mogą więc być kredyty gotówkowe, kredyty odnawialne, a także dokumenty o odroczenie terminu spłaty zadłużenia. Poza tym kredyty konsumenckie udzielane są na podstawie umowy kredytowej, regulowanej Prawem bankowym. Ustawy o kredycie konsumenckim mają obowiązek przestrzegać nie tylko banki, ale również firmy pożyczkowe oraz SKOK-i.

Wyjątkiem: kredyty preferencyjne i na 0%

Wiemy już, co to są kredyty konsumenckie i na jakich zasadach działają. Warto również wiedzieć, które kredyty nie są kredytami konsumenckimi. Kredytami konsumenckimi nie będą kredyty bez żadnych kosztów, czyli kredyty darmowe, udzielane ostatnio przez niektóre firmy pożyczkowe, kredyty studenckie czy też udzielane na działalność gospodarczą.

Łatwo sprawdzisz koszty…

Kredytodawcy reklamujący kredyty konsumenckie mają obowiązek podać w reklamie nie tylko podstawowe parametry kredytowe, ale również informację o całkowitym koszcie kredytu oraz o rocznej rzeczywistej stopie oprocentowania, czyli o wysokości RRSO.

…i odstąpisz od umowy

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim każdy kredytobiorca może w ciągu 14 dni od podpisania umowy odstąpić od niej, nie podając przyczyn swojej decyzji. Warto podkreślić, iż kredytobiorca, który w okresie ustawowym odstąpił od umowy kredytu, nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności finansowej. Płaci tylko odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty tegoż kredytu. 

Ostatnio banki znacznie złagodziły warunki udzielania kredytów konsumenckich, pozostając przy dość rygorystycznych warunkach przyznawania kredytów hipotecznych. Aktualnie, jeżeli klient ubiegający się o kredyt konsumencki jest dla banku wiarogodnym klientem, może liczyć na taki kredyt. „Wiarygodny” oznacza osobę mającą pozytywną historię kredytową oraz określone zdolności kredytowe.