Artykuły

Z ubezpieczenia do kredytu możesz zrezygnować

28482-Z-ubezpieczenia-do-kredytu-mozesz-zrezygnowac

Pamiętajmy, iż żaden przepis prawa nie nakłada na klienta obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Tego typu polisy to raczej wymóg wewnętrzny, nakładany przez bank, ponieważ ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu, wymagane zwłaszcza przy kredytach na duże sumy. Czy warto rezygnować z ubezpieczenia do kredytu?

Oferowane przez banki ubezpieczenia do kredytów to najczęściej polisy:

  • na życie,
  • na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa,
  • z ochroną ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • z ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty zatrudnienia,
  • z ochroną ubezpieczeniową niskiego wkładu własnego,
  • ubezpieczenia pomostowe, a więc obowiązujące do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Forma ubezpieczenia

Ubezpieczenie kredytu to w praktyce najczęściej forma ubezpieczenia:

  • indywidualnego,
  • grupowego,
  • zawarte przez bank i na jego rzecz.

Brak kredytu oznacza gorsze warunki kredytu

W związku z tym, że ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe, kredytobiorca może z niego zrezygnować. W takim przypadku klient musi liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji. Po pierwsze bank w takiej sytuacji może mu odmówić udzielenia kredytu lub może go udzielić na mniej korzystnych warunkach, a także w niższej niż oczekiwana kwocie. W przypadku wykupienia wymaganej przez bank polisy przed jej podpisaniem powinniśmy zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Nowe zasady bancassurance

Rekomendacja U przyjęta przez KNF w roku 2014 wprowadza zmiany w zasadach regulujących rynek bancassurance, czyli ubezpieczeń oferowanych w połączeniu z kredytem bankowym. Zmiana ta dotyczy wszystkich rodzajów kredytów, w tym także tych najpopularniejszych na rynku pożyczek gotówkowych. Rekomendacja U zakłada, że bank powinien zapewnić klientowi swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń, z którego usług ten zamierza skorzystać. Instytucja finansowa nie może także narzucać kredytobiorcy wymogu przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego, w której bank występuje jako ubezpieczający. Dodatkowo bank ma obowiązek przedstawić klientowi kompletne informacje o oferowanym produkcie ubezpieczeniowym. Przede wszystkim chodzi o informacje dotyczące zakresu rodzajów ryzyka objętych ubezpieczeniem, możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia oraz zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej. Przepisy ujęte w Rekomendacji U zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku.