Artykuły

Oprocentowanie bonów skarbowych w 2015 roku

27524-Oprocentowanie-bonow-skarbowych-w-2015-roku

Obligacje skarbowe zapewniają bezpieczny zysk. Ktoś może powiedzieć, że bezpieczny zysk to mały zysk, ale konserwatywni i zachowawczy inwestorzy taki argument odeprą z łatwością. Nie ma bowiem pewniejszej inwestycji niż ulokowanie pieniędzy w bonach skarbowych.

Obligacje skarbowe są rodzajem dłużnych papierów wartościowych, a ich emitentem jest Skarb Państwa. Sprzedając obligacje, Państwo zaciąga u ich nabywcy dług, ale jednocześnie zobowiązuje się i gwarantuje wykup tych obligacji w określonym i nieprzekraczalnym terminie. Autorytet Państwa jest tutaj czynnikiem decydującym. Żaden, nawet najlepiej prosperujący fundusz inwestycyjny, nie jest w stanie zapewnić takiej gwarancji jak Skarb Państwa. Kosztem pewności ulokowanych pieniędzy jest stosunkowo niski zysk.

Rodzaje obligacji

Ze względu na podmiot emitujący obligacje, wyróżnia się:

  • obligacje skarbowe, które emitowane są przez Skarb Państwa,
  • obligacje komunalne, które emitowane są przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki tych jednostek,
  • obligacje korporacyjne, które emitowane są przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną, czyli np. spółki akcyjne czy też spółki z o.o.

Drugim kryterium wyróżniającym poszczególne typy obligacji jest długość okresu zapadalności, czyli czas po jakim emitent zobowiązuje się dane papiery odkupić.

Jak nabyć obligacje?

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć w Narodowym Banku Polskim, czyli na rynku pierwotnym. Poza zakupem obligacji bezpośrednio od emitenta, czyli od Skarbu Państwa, w którego imieniu działa, rzecz jasna Minister Finansów, można je także nabyć na rynku  wtórnym. Operacje na rynku pierwotnym przeprowadzać mogą tylko podmioty posiadające specjalny, określony ustawowo status uczestnika przetargu. Są to zwykle są banki lub duże instytucje finansowe.

Ostatecznymi nabywcami bonów skarbowych mogą być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Takiego zakupu można dokonać za pośrednictwem domów maklerskich działających przy bankach, jak również w oddziałach tychże banków. Obecnie banki oferują swoim klientom możliwość kupna obligacji bez wychodzenia z domu, dzięki usługom bankowości elektronicznej. Prawo daje nabywcy obligacji możliwość odkupu bonów w każdym momencie, ale wiąże się to z utratą ewentualnych zysków.

Rentowność obligacji

Obecnie w ofercie adresowanej do inwestorów indywidualnych znajdują się cztery typy obligacji skarbowych, które można podzielić według kryterium terminu ich zapadalności. Zainteresowani nabyciem bonów skarbowych mają do wyboru papiery: 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. Każdy rodzaj obligacji ma przyporządkowany kod, zgodnie z czym możemy obecnie nabyć obligacje dwuletnie DOS, trzyletnie TOZ, czteroletnie COI i dziesięcioletnie EDO. Wszystkie wycenione są tak samo. Jeden bon kosztuje 100 zł. Transakcja możliwa jest po dokonaniu rejestracji (potrzebny będzie do tego dokument potwierdzający tożsamość). Kwotę należną na zakup obligacji można uregulować w gotówce bądź przelewem.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informację o oprocentowaniu poszczególnych typów obligacji w ofercie na wrzesień 2015 roku. 

Rodzaj obligacji Kod Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek
Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu DOS0917 01.09.2015 - 30.09.2015 2,00% w skali roku, stałe w okresie 2 lat   100 zł kapitalizacja
Trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje TOZ0918 01.09.2015 - 30.09.2015 2,10% w skali roku, w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym   100 zł  co pół roku
Obligacje czteroletnie indeksowane COI0919 01.09.2015 - 30.09.2015 2,30% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym   100 zł  co rok
Dzisięcioletnie emerytalne obligacje indeksowane EDO0925 01.09.2015 - 30.09.2015 2,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym   100 zł kapitalizacja