Artykuły

Stopy procentowe wciąż na tym samym poziomie

Stopy procentowe wciąż na tym samym poziomie

Mimo oczekiwań rynku, stopy procentowe od maja tego roku pozostają na tym samym poziomie. Analitycy przewidują, że mogą się one już nie zmienić do końca tego roku.

Gospodarka polska wyraźnie spowalnia. Wysoki koszt pieniądza na rynku międzybankowym, bardzo niska rentowność obligacji - widać, że rynek już od dłuższego czasu czeka na obniżkę stóp procentowych. Najwyraźniej jednak jeszcze sobie na nią poczekamy - prawdopodobnie NBP sądzi, że wciąż nie jest to dobry moment na taką decyzję. Marcowa podwyżka cen gazu, wzrost cen żywności, umocnienie złotego, sprzyjające osłabieniu się inflacji - te powody analitycy podają jako przyczyny takich decyzji RPP.

Na zmianę wysokości stóp procentowych czekali zarówno inwestorzy, jak i przeciętny Kowalski, spłacający swój kredyt mieszkaniowy. Dla posiadaczy kredytów długoterminowych w złotówkach nie jest to dobra wiadomość. Obniżka stóp spowodowałaby obniżenie stawki WIBOR, która to jest składnikiem oprocentowania kredytów hipotecznych, stąd też bezpośrednio wpływa na wysokość spłacanej przez kredytobiorcę raty.

Inwestorzy z kolei przy wysokich stopach procentowych boją się podejmować ważniejsze decyzje finansowe, przy niskich są do nich skłonni. Tym bardziej, że zazwyczaj są to inwestycje na lata, a przy takich znaczenie stóp procentowych zdecydowanie wzrasta, a zwłaszcza ich zmiana dłuższa, bardziej trwała, niż krótkotrwałe, dynamiczne zmiany.

Stopy procentowe i ich wysokość mają również bardzo duże znaczenie dla waluty danego kraju. Ta zależność w Polsce wygląda w te sposób: im wyższe stopy procentowe, tym bardziej umacnia się złoty w porównaniu do waluty, tych krajów, gdzie nastąpiło obniżenie stóp.

Zmiana stóp procentowych wpływa na nasze oszczędności i spłacane kredyty, stąd też bardziej lub mniej bezpośrednio na gospodarkę i sytuację ekonomiczną w kraju. Jednakże gdy jedni czekają na ich obniżkę, dla innych atrakcyjne będzie ich podwyższenie.