Artykuły

Stopy procentowe i ich znaczenie

Stopy procentowe i ich znaczenie

Często słyszymy, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła lub obniżyła stopy procentowe. Ale czy wiemy, jaki ma to realny wpływ na nasze finanse?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie: Czym właściwie jest stopa procentowa? W zależności od punktu odniesienia, stopa procentowa to cena, jaką płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas bądź wskaźnik zysku, jaki przysługuje temu, kto udostępnia swój kapitał innym. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że stopa procentowa to procent od pożyczonej kwoty, mierzony w zakresie jednego roku, czyli tak jakby kwota została zwrócona dokładnie w rok po pożyczeniu.

ING Bank Śląski - Lokata terminowa - stałe oprocentowanie

Stopy procentowe mają duże znaczenie dla gospodarki. W zależności od ich wysokości - wyhamowują ją bądź wręcz przeciwnie - napędzają koniunkturę. Wysokie stopy procentowe zniechęcają do podejmowania ważnych decyzji finansowych, jak na przykład zaciągania długoterminowych kredytów, jak chociażby hipotecznych - na nie wpływ ma przecież wskaźnik WIBOR - średnia stopa procentowa. Jednakże stopy procentowe mają też wpływ na nasze depozyty czy obligacje. Stopa procentowa jako cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na pewien czas ma niebagatelny wpływ na decyzje podejmowane przez firmy.

Niskie stopy procentowe powodują, że firmy chcą i nie boją się inwestować. A to z kolei na gospodarkę i ogólną sytuację ekonomiczną w kraju. Gdy gospodarka zwalnia, często oczekuje się od Rady Polityki Pieniężnej obniżenia stóp procentowych. Te prognozy jednak nie zawsze się sprawdzają. Prawdopodobnie dlatego, że samo sterowanie wysokością stóp procentowych, nawet kilkukrotna obniżka, nie pozwoli na wydobycie kraju z kryzysu. Takie manipulacje mogłyby też doprowadzić do zmniejszenia znaczenia stóp procentowych. Być może chociażby ze względu na ten fakt, decyzje Rady Polityki Pieniężnej nie powinny nas dziwić.