Artykuły

WIBOR a WIBID, czyli o co chodzi

WIBOR a WIBID czyli o co chodzi, wibor, wibid, stopy procentowe

Z pewnością nieraz, gdy szukałeś wysokości WIBOR w internecie, wraz z nią pojawiał się wykres zmian stawki WIBID. Warto więc dowiedzieć się, czym ona jest i jaki ma wpływ na Twoje finanse.

Banki dysponują pewnymi funduszami rezerwowymi, które pozwalają im na swobodne wykonywanie operacji w imieniu i na rzecz klientów, działania takie jak np. wypłaty gotówki w oddziałach banku czy bankomatach. Podczas gdy część banków jest w posiadaniu nadmiaru wolnych środków, inne mogą mieć ich niedobór np. w związku wypłatą dużej liczby kredytów. Stąd też pojawia się potrzeba obrotu pieniędzmi na rynku wewnątrzbankowym, a co za tym idzie potrzeba określenia ceny tego pieniądza.

Potrzebę tę zaspokajają stopy WIBOR jak i WIBID, które istotnie wpływają na rynek pieniężny w Polsce, ponieważ są one wskaźnikami wyznaczającymi wysokość oprocentowania na rynku lokat międzybankowych. Są one powszechnie traktowane jako rynkowe ceny złotego.

WIBOR (Warsaw Interbank Borrowed Offered Rate) bowiem to roczna stopa procentowa, po jakiej bank jest skłonny udzielić kredytu innemu bankowi.

Natomiast WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) określany jest jako roczna stopa procentowa, jaką bank jest gotów zapłacić za środki przyjęte w depozyt od innych banków. WIBOR jest zawsze wyższy od WIBIDU, co oznacza, że banki nie tracą na pożyczaniu pieniędzy między sobą.

Megahipoteka - niższa cena kredytu! Marża już od 1,1%. Prowizja od 0%

Stopy te ustalane są codziennie o godzinie 11 przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Ponieważ stopy procentowe WIBOR i WIBID są traktowane jako rynkowa cena pieniądza, mają zatem istotne znaczenie dla klientów banków. Poziom WIBOR wyznacza wysokość raty kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, a więc wpływa na cenę kredytu. Na oprocentowanie kredytu składa się bowiem właśnie WIBOR oraz stała marża banku. Tak natomiast wyznaczone ceny kredytów wpływają na oprocentowanie pozostałych kredytów i lokat banków komercyjnych.