Artykuły

WIBOR 3M czy 6M - jakie to ma znaczenie dla kredytobiorcy?

WIBOR3Mczy6Mjakietomaznaczeniedlakredytobiorcy?, wibor, wibor 3m, wibor 6m

Najważniejszym składnikiem kredytu, takim, który bezpośrednio wpływa na to, ile spłacamy bankowi w ratach jest oprocentowanie kredytu. Na oprocentowanie to składają się dwa składniki - marża banku, stała, ustalona na dzień podpisania umowy kredytowej i obowiązująca niezmiennie przez cały okres kredytowania oraz zmienna stopa procentowa, jaką jest WIBOR.

Stąd też oprocentowanie kredytu, który spłacamy, jest zmienne. Kredyty mieszkaniowe są prawie zawsze udzielane na podstawie zmiennego oprocentowania. Banki podają je w stosunku rocznym. W zależności od banku oprocentowanie może być różnie aktualizowane. Najczęściej banki aktualizują WIBOR, a co za tym idzie oprocentowanie – co kwartał (stąd WIBOR 3M, WIBOR 3-miesięczny) i co pół roku (WIBOR 6M, WIBOR 6-miesięczny). Jednak są i takie banki, które aktualizują je co miesiąc albo co rok.

WIBOR 3M czy WIBOR 6M?

Czy sposób aktualizacji stawki WIBOR przez bank ma wpływ na to, jakiej wysokości ratę spłaca kredytobiorca? Otóż tak. Jeśli WIBOR rośnie, rzadsza jego aktualizacja jest dla kredytobiorcy lepsza, ponieważ dłużej spłaca ratę z niższym oprocentowaniem. Jednak jeśli WIBOR maleje, jest dokładnie na odwrót. W umowie kredytowej, którą podpisujemy z bankiem, powinna zawarta być informacja, w jakim czasie bank będzie aktualizował stawkę WIBOR.

Getin Noble Bank - Kredyt hipoteczny "Stokrotka" - oferta standardowa

Pamiętajmy jednak, że w przypadku kredytów długoterminowych, jak kredyty hipoteczne, musimy się liczyć z tym, że w okresie ich spłacania spotkamy się z różną stawką WIBOR, która potrafi często ulegać zmianie i niestety, ale na to nie mamy już wpływu. Jednakże w przypadku niewielkiego kredytu gotówkowego czy kredytu samochodowego, stawka WIBOR i szybkość jej aktualizacji, może mieć duży wpływ na naszą kieszeń. Pamiętajmy o tym, podpisując umowę kredytową z bankiem. W banku możemy również otrzymać informacje na temat tego, jak w ostatnich miesiącach zmieniała się stawka WIBOR.