Artykuły

Czym jest lokata bankowa?

Czym jest lokata bankowa?

Lokaty bankowe to obecnie najpopularniejszy sposób na oszczędzanie pieniędzy. Czym jest lokata i kiedy zaoszczędzimy na niej najwięcej?

Lokata bankowa polega na tym, ze powierzamy bankowi swoje oszczędności (lub po prostu pewną kwotę pieniędzy) bankowi na pewien określony czas, po którym wypłaca on nam nasze pieniądze wraz z odsetkami. Odsetki stanowią zysk z lokaty. A zatem lokaty mają na celu pomnażanie naszych oszczędności. Oczywiście, im większy będzie nasz wkład, tym więcej mamy szanse zarobić na naszej lokacie.

Santander Consumer Bank - Lokata terminowa "Lokata Zysk +"

W ofertach banków dostępne są różnego rodzaju lokaty, zakładane na krótszy bądź dłuższy okres czasu o różnym oprocentowaniu. Najpopularniejsze rodzaje lokat to okaty terminowe, strukturyzowane, inwestycyjne oraz polisolokaty. Co do terminów, na jakie lokaty są zakładane, to zazwyczaj najkrótszym terminem są 2 miesiące, a najdłuższe lokaty zakładane są na 60 miesięcy. Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe zazwyczaj zarezerwowane jest dla lokat krótkoterminowych. Zmienne oprocentowanie lokat banki proponują klientowi, gdy chce on założyć lokatę na dłuższy okres czasu.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty w banku wiąże się z popisaniem z nim umowy. Jej warunkiem jest wpłacenie na specjalnie założone w tym banku konto kwoty minimalnej określonej w umowie. Wypłata środków w terminie wcześniejszym niż założony może powodować utratę odsetek. Stałe oprocentowanie lokat jest niezmienne przez cały okres jej trwania. Klient z góry wie więc, jaka kwotę z odsetek uzyska. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu zazwyczaj uzależnione są od stóp procentowych. Te z kolei mogą się zmieniać bardzo różnie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść właściciela lokaty. Na dłuższy okres prognozowanie ich dynamiki jest raczej trudne.

BGŻOptima - Lokata terminowa "Lokata standardowa"

Lokata należy do bezpiecznych sposobów na oszczędzanie i pomnażanie zysków, gdyż ochronę interesów klienta zapewnia w jej przypadku Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

O lokatach przeczytasz wiecej na: http://www.rankinglokat.org.pl/