Artykuły

Lokaty - oprocentowanie stałe czy zmienne?

Lokaty oprocentowanie stałe czy zmienne?, lokaty bankowe, lokata bankowa, oprocentowanie lokat

To, ile zarobimy na lokacie bankowej zależy od jej oprocentowania. Oczywiście - im jest ono wyższe, tym wyższy będzie zysk z lokaty. Jednak w ofertach banków spotkać się można z dwoma rodzajami oprocentowania. Jakie oprocentowanie lokaty wybrać, aby zysk był większy?

Pod względem oprocentowania lokaty bankowe dzielimy na te z oprocentowanie stałym oraz te z oprocentowaniem zmiennym.

Oprocentowanie stałe lokaty to oprocentowanie, które nie zmieni się przez cały okres, na jaki złożymy oszczędności na lokacie. Taki rodzaj oprocentowania gwarantuje nam zatem pewny, z góry określony, zysk. Lokaty bankowe ze stałym oprocentowaniem to często lokaty zakładane na krótszy okres czasu.

Lokata terminowa "T-lokata" w Citi Handlowy

Zmienne oprocentowanie lokaty charakteryzuje się tym, że banki uzależniają je od stóp procentowych. Wysokość stóp procentowych określa Rada Polityki Pieniężnej, są one podstawowym narzędziem polityki pieniężnej w Polsce. Gdy gospodarka w naszym kraju zwalnia, Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Ich obniżka bowiem zwiększa ilość pieniądza na rynku, a co za tym idzie napędza różnego rodzaju inwestycje, zwiększa liczbę kredytów konsumenckich.

Jak stopy procentowe wpływają na lokaty ze zmiennym oprocentowaniem?

Zależność jest prosta - gdy spadają stopy procentowe, spada i oprocentowanie lokat. A zatem zysk z takiej lokaty może się zmieniać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść klienta.

O wyborze rodzaju oprocentowania lokaty powinniśmy zatem decydować biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną w kraju. Jeśli gospodarka słabnie, RPP najprawdopodobniej obniży stopy, zmniejszy się więc zysk z lokaty ze zmiennym oprocentowaniem. Wówczas najlepsze lokaty bankowe to te ze stałym oprocentowaniem, w przypadku których bank nie może zmniejszyć zaproponowanego przy umowie oprocentowania. Obserwacja rynku i odpowiednie prognozowanie pozwoli nam zwiększyć zysk z lokaty.