Artykuły

Nowelizacja Rekomendacji T. Co się zmieniło?

Nowelizacja Rekomendacji T. Co się zmieniło?

Pod koniec lutego Komisja Nadzoru Finansowego wydała nowelizację Rekomendacji T. Zmianie uległy sposoby oceny zdolności kredytowej klientów oraz procedury przyznawania kredytów konsumpcyjnych.

Rekomendacja T, która określa dobre praktyki w zakresie przyznawania kredytów detalicznych, znacznie ograniczyła ich dostępność dla przeciętnego Polaka. Teraz Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła więc poprawki, które mają na celu uelastycznić rynek kredytów gotówkowych Polsce.

Uproszczone zasady przyznawania kredytów dotyczą głównie kredytów konsumpcyjnych i pożyczek ratalnych do wysokości czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - zatem chodzi głownie o pożyczki do kwoty 15 tys. zł. Zgodnie z zaleceniami znowelizowanej Rekomendacji najłatwiej taki kredyt uzyskają klienci, którzy współpracują z danym bankiem najdłużej.

Pakiet MultiBezpieczny - Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem

Uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej będą obejmowały zatem: klientów, którzy współpracują z bankiem od co najmniej 6 miesięcy i ubiegają się o pożyczkę nie przekraczającą sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia oraz klientów, którzy współpracują z bankiem od co najmniej 12 miesięcy i ubiegają się o pożyczkę nie przekraczającą dwunastokrotności wynagrodzenia. Jeśli osoba wnioskująca o kredyt gotówkowy nie jest bliżej znana bankowi, może na uproszczonych zasadach uzyskać jedynie kwotę ograniczoną do wysokości jednego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

MEGApożyczka w ING Banku Śląskim!

Komisja Nadzoru Finansowego zrezygnowała również z narzucania sztywnego wskaźnika DTI, czyli relacji zadłużenia do dochodów. Po zmianach banki mają go sobie ustalać we własnym zakresie. Wskaźnik DTI ma ustalać zarząd banku, a zatwierdzać rada nadzorcza banku w swojej strategii zarządzanie ryzykiem.

Zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego jest również, aby banki w ocenie zdolności kredytowej korzystały z zewnętrznych baz danych, zwłaszcza tych, które zostały upoważnione do gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji na temat historii kredytowej klienta.