Artykuły

WIBOR - co to właściwie jest?

New York Stock Exchange

Zapoznając się z zapisami umowy kredytowej , każdy kredytobiorca spotkał się z określeniem stopy procentowej. W zależności od waluty w jakiej zdecydowaliśmy się spłacać ów kredyt natknęliśmy się na 3 pojęcia: WIBOR, EURIBOR lub LIBOR. Nie masz pojęcia co to znaczy i dlaczego instytucje bankowe przywiązują do tego aż tak dużą wagę?

Warsaw Interbank Offered Rate w skrócie WIBOR to stopa procentowa jaka obowiązuje w naszym kraju. Wartość tego wskaźnika ustalana jest codziennie o godzinie 11.00. Odpowiedzialne jest za to Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych. Kryterium to szacowane jest na podstawie propozycji 13 największych banków. Proces ten polega na odrzuceniu dwóch największych i dwóch najniższych wartości. W obliczu kredytów hipotecznych najczęściej wykorzystywany jest WIBOR sześciomiesięczny czyli podstawa do obliczenia oprocentowania kredytu. W skład oprocentowania wchodzi jeszcze marża banku. Jest to jednak czynnik ustalany na podstawie indywidualnej cenowej polityki danej placówki.  LIBOR jest to brytyjski odpowiednik WIBOR- u. Wyznaczana jest przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. Stanowi fundament do obliczania oprocentowania kredytów oraz lokat bankowych. Wartość LIBOR w porównaniu do naszego rodzimego wskaźnika jest zdecydowanie niższa. EURIBOR z kolei jest także stopą procentową kredytów oferowanych na rynku międzybankowym. aby wyliczyć ten wskaźnik zbierane są dane z 57 największych europejskich banków. Stopy procentowe obliczane są na podstawie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex Polska.  Predestynować do niego mogą wszystkie banki, które pełnią funkcję dealerów rynku pieniężnego. W skrócie to te placówki, które są dopuszczone do zawierania transakcji z bankiem centralnym - Narodowym Bankiem Polskim.