Artykuły

Jak uniknąć komornika?

Nordycki dom

Zaległości w spłacie kredytu mogą przytrafić się każdemu. Co zrobić, żeby uniknąć komornika?

Każdemu może przytrafić się coś, co stanie na przeszkodzie w terminowej spłacie kredytu. Czasami jest to przeszacowanie swoich własnych możliwości finansowych, utrata pracy czy inne okoliczności losowe. Jeśli taki stan rzeczy trwa zbyt długo, stajemy się dłużnikami banku i zostajemy wciągnięci w mało przyjemny dla nas proces windykacji należności.

Na początku bank spróbuje odzyskać swoje pieniądze polubownie, wysyłając wezwania do zapłaty i przekazując naszą sprawę zewnętrznej firmie windykacyjnej. Jednak jeśli na tym etapie nie uporamy się z zaległościami, sprawa zostanie skierowana do sądu, a po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty - do komornika. Jak tego uniknąć?

Przede wszystkim, wiele sytuacji można przewidzieć. Często trudności w dokonywaniu regularnych płatności pojawiają się stopniowo. I jeśli odczujemy, że nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i obecne raty są dla nas zbyt wysokie, możemy zwrócić się do banku z wnioskiem o restrukturyzację kredytu. Restrukturyzacja może obejmować zmianę terminu płatności raty, jej wysokość, okres spłaty całego kredytu oraz oprocentowanie.

Jeśli spłacamy kilka kredytów, powinniśmy zastanowić się nad ich konsolidacją, czyli wzięciem kredytu, który pokryje te spłacane. W ten sposób będziemy płacić jedną ratę i obniżymy nieco wysokość środków, które co miesiąc przeznaczamy na spłatę.

W sytuacji, gdy przeoczyliśmy moment, w którym mogliśmy jeszcze skorzystać z restrukturyzacji lub konsolidacji kredytu i zaległości w spłatach są znaczące, prawdopodobnie bank wypowie nam umowę kredytową, a nasz dług trafi do windykacji. W tym momencie, najczęściej popełnianym błędem przez osoby mające zaległości w spłacie kredytu jest ucieczka. Nie taka dosłowna, tylko przejawiająca się rozłączaniem rozmów telefonicznych z windykatorem, brakiem odpowiedzi na pisemne wezwania do zapłaty i tym podobne. Takie zachowanie nie odroczy momentu spłaty, a wręcz doprowadzi do tego, że dług będzie egzekwowany przez komornika.  

Jeśli bank nie zobaczy dobrej woli ze strony dłużnika, nie będzie miał żadnych powodów do wstrzymania się od bardziej stanowczych działań. Tak więc, zamiast unikać kontaktu z bankiem, zwróćmy się z prośbą o ponowne rozłożenie zadłużenia na raty i na każdym kroku wykazujmy dążenie do spłaty kredytu, np.: poprzez wpłaty dobrowolne, czyli niższe niż kwota żądana przez bank, ale zaliczane na poczet długu. Nie gwarantuje to zatrzymania sprawy przed egzekucją komorniczą, ale daje dużą szansę na utrzymanie etapu polubownego.