Musisz to wiedzieć

Czym jest WIBOR i jaki ma wpływ na spłatę kredytu?

WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek, jakich banki udzielają sobie nawzajem. Stąd też WIBOR jest często określany jako oprocentowanie na rynku międzybankowym. Jeśli już podpisałeś umowę kredytową z bankiem, to określenie jest Ci pewnie znane, jeśli jeszcze nie - powinieneś dowiedzieć się, że jest to bardzo ważny dla Ciebie czynnik, który wpłynie na wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu.

Dlaczego? Ponieważ to WIBOR, obok marży banku składa się na oprocentowanie kredytu. Im więc niższy WIBOR, tym niższe będzie oprocentowanie kredytu, a Ty będziesz miał mniej do spłaty. Jak ustalany jest WIBOR? WIBOR ustalany jest przez specjalną organizację, jaką jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Stawka WIBOR wyliczana jest na podstawie średniej z ofert złożonych przez 16 banków, które zostały wybrane do tego przez Narodowy Bank Polski.

Wartość stawki WIBOR określana jest na każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. W przeciwieństwie do marży banku, wartość WIBORU nie jest stała, a zmienia się w obrębie całego okresu spłaty kredytu. Banki aktualizują go z różną częstotliwością, stąd też można spotkać się z terminami: WIBOR 3M, WIBOR 4M, czy też WIBOR 6M.

W praktyce liczba ta oznacza, że zmiany te później zostaną wliczone w oprocentowanie kredytu. Kwestia aktualizacji zmian WIBORU, a więc i zmian oprocentowania kredytu powinny być jasno określone w umowie kredytowej.

W przypadku kredytów długoterminowych, jak kredyt hipoteczny, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak istotnie WIBOR wpłynie na spłatę całej docelowej kwoty kredytu. Ze względu na długi okres kredytowania musimy liczyć się zarówno z obniżką, jak i podniesieniem WIBORU. Nie jesteśmy bowiem w stanie określić, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej w kwestii rynkowych stóp procentowych.