Raiffeisen Polbank

Limit kredytowy w rachunku bieżącym

Marża: 5.00 %

Prowizja: 0.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 250000 PLN Minimalna wysokość linii kredytowej w rachunku bieżącym wynosi 10 tys. PLN, maksymalna wynosi 250 tys. PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 18 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 18 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością tj. zakup materiałów, zapasów, zakup drobnego sprzętu, maszyn, urządzeń, środków do produkcji, ogólnie na utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich form prawnych z wyjątkiem stowarzyszeń, fundacji.
Koszt kredytu
Minimalna marża 5.00 % Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 5%, oprocentowania oparte jest o stawkę WIBOR 1M.
Oprocentowanie nominalne 5 %
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji przygotowawczej.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Brak prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 0.00 % Brak opłat za wcześniejszą spłatę.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Podstawą przyznania kredytu są zaświadczenia z ZUS/US (bez zaświadczeń majątkowych, biznesplanów).
Zabezpieczenie kredytu Nie Nie jest wymagane zabezpieczenie kredytu.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Klient może opcjonalnie skorzystać z ubezpieczenia na życie oferty Banku "R-Bezpieczna Spłata" które obejmuje spłatę zadłużenia (maksymalnie 250 tyś) na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/trwałego inwalidztwa. Koszt ubezpieczenia wynosi 0,25% m-nie wyliczone od średniego salda za miniony okres rozliczeniowy (miesięcznie) lecz nie więcej niż od 250 tyś zł. W przypadku skorzystania z oferty ubezpieczenia marża kredytu zostanie obniżona o 1 p.p.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Formy rozliczeń z US, które akceptuje bank: - Pełna Księgowość - Książka Przychodów i Rozchodów - Ryczałt
Plusy
  • W przypadku skorzystania z oferty ubezpieczenia marża kredytu zostanie obniżona o 1 pp
  • Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu
  • Brak prowizji przygotowawczej
Minusy
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 18 miesięcy
  • Wymagane są zaświadczenia z ZUS/US