BNP Paribas

Kredyt nieodnawialny dla firm niepodlegających ustawie o rachunkowości ex BNP Paribas

Marża: negocjowana

Prowizja: 0.75 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 2000000 PLN Bank udziela kredytu w kwocie od 10 tys. PLN do 2 mln PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na konkretny cel związany z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa: zakup surowców, półproduktów, towarów, usług, refinansowanie kredytu w innym banku.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - Spółka cywilna, - Spółka jawna, - Spółka partnerska.
Koszt kredytu
Minimalna marża negocjowana Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 0.75 PLN Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 3%.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 2.50 % Bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę w wysokości od 2,50%.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Zaświadczenia z ZUS i US wymagane jedynie w sytuacji, gdy klient nie może udokumentować płatności do ZUS i US w postaci historii rachunku w banku albo potwierdzeń dokonania stosownych wpłat za ostatnie 2 okresy.
Zabezpieczenie kredytu Tak Możliwość uzyskania finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych. Możliwe jest zabezpieczenie kredytu w postaci hipoteki lub przelewu kwoty na zabezpieczenie.
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Przy zmiennym oprocentowaniu nie ma wymogu obowiązkowego ubezpieczenia.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US: - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - ryczałt ewidencjonowany - karta podatkowa.
Plusy
  • Szybkie podjęcie decyzji kredytowej
  • Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Minusy
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.