BNP Paribas

Kredyt nieodnawialny na refinansowanie ex BNP Paribas

Marża: negocjowana

Prowizja: 0.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 4000000 PLN Bank udziela kredytu w kwocie od 100 tys. PLN do 4 000 000 PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 24 miesięcy Minimalny wymagany okres działania firmy to 24 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie inwestycji finansowanych ze środków własnych klienta w celu pozyskania środków, które przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje i rozwój firmy, refinansowanie inwestycji finansowanych przez inny bank.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, - Spółka cywilna, - Spółka jawna, - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Spółka komandytowa, - Spółka Akcyjna, - Spółka komandytowo-akcyjna, - Spółka partnerska
Koszt kredytu
Minimalna marża negocjowana Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.
Oprocentowanie nominalne
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Prowizja za rozpatrzenie wniosku jest ustalana indywidualnie.
Prowizja przygotowawcza 0.00 PLN Prowizja przygotowawcza ustalana jest indywidualnie.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 0.00 % Opłata za wcześniejsza spłatę ustalana jest indywidualnie.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Wymagane jest zaświadczenie.
Zabezpieczenie kredytu Tak Każdorazowo Kredytobiorca i dający zabezpieczenie podpisują oświadczenie o poddaniu się egzekucji. - Hipoteka na nieruchomości - Przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Tak Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US: - Księgi handlowe.
Plusy
  • Szybkie podjęcie decyzji kredytowej
  • Długi okres kredytowania
Minusy
  • Minimalny wymagany okres działania firmy to 24 miesiące