Bank BPH

NIeodnawialna Pożyczka Hipoteczna w promocji "Refinansowanie"

Marża: 2.50 %

Prowizja: 5.25 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu 1000000 PLN Minimalna wartość kredytu wynosi 20 000 zł. Maksymalna kwota wynosi 1 000 000 zł.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Finansowanie wszelkich potrzeb finansowych wynikających z bieżącej działalności, płatności i zakupów.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   - Indywidualna działalność gospodarcza - Spółdzielnie - Spółki osobowe - Spółki kapitałowe -Przedsiębiorstwa Państwowe
Koszt kredytu
Minimalna marża 2.50 % Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.
Oprocentowanie nominalne 2.5 %
Oprocentowanie rzeczywiste
Miesięczna rata 0.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 5.25 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi od 1,50%, min. 200 PLN. Prowizja nie jest pobierana w przypadku refinansowania kredytu z innego banku.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 % Brak prowizji za niewykorzystane środki.
Wcześniejsza spłata 0.01 % Opłata za wcześniejszą spłatę wynosi 0,01% (dotyczy kredytu nieodnawialnego).
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Zaświadczenia z ZUS, US, bez biznes planu.
Zabezpieczenie kredytu Tak Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Tak Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Wszystkie formy prowadzonej działalności gospodarczej.
Plusy
  • Brak prowizji od zaangażowania
  • Dowolne wydatkowanie środków z kredytu
Minusy
  • Pobierana prowizja przygotowawcza
  • Kredyt dostępny tylko w PLN