Poradnik finansowy

Najlepsze kredyty dla nowych firm

Rozpoczynasz działalność gospodarczą i nie posiadasz dużego kapitału – żaden problem! Banki mogą pomóc. Sprawdzamy najlepsze oferty kredytów dla nowych przedsiębiorstw.

Do zestawienia przyjęliśmy, że firma potrzebuje 50 tys. złotych, a okres spłaty zobowiązania to zaledwie rok. Poniżej najlepsze kredyty dla firm.

Pierwsze miejsce w rankingu ze względu na wysokość marży – 0,65 proc. – zajęła oferta Meritum Banku – „Biznes Pożyczka”. Oprocentowanie rzeczywiste tego kredytu jest równe 4,12 proc., co daje miesięczny koszt raty w wysokości 4335 złotych. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać tą drogą to 300 tys. złotych, a minimalna to 15 tys. złotych. Aby otrzymać kredyt wystarczy tylko złożyć oświadczenie w banku. Nie wymagane są zaświadczenia z ZUS i US. Co ważne, bank nie wymaga od firmy żadnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Aby móc skorzystać z oferty, firma musi istnieć na rynku minimum 12 miesięcy.

Na drugim miejscu z wysokością marży równą 2 proc. znajduje się Pożyczka dla Przedsiębiorców – wariant 2 ING Banku Śląskiego. Oprocentowanie rzeczywiste tego kredytu jest równe 5,53 proc. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać to aż 1,2 mln złotych. Jeśli firma działa na rynku krócej niż 12 miesięcy, bądź kwota kredytu jest wyższa niż kwota maksymalna, bank może wymagać zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci wyższej marży. Do otrzymania kredytu nie są natomiast wymagane zaświadczenia z ZUS i US ani biznesplan. Wystarczy jedynie oświadczenie.

Trzecia pozycja w zestawieniu to Kredyt Obrotowy MSP PKO Banku Polskiego. W tym przypadku marża jest równa 2,4 proc., a oprocentowanie wynosi 5,95 proc. Jeżeli klient nie posiada produktów za pomocą których dokonuje przelewów do ZUS i US, bank wymaga zaświadczeń z tych urzędów. Aby skorzystać z oferty, nie jest wymagane ubezpieczenie. Jeśli jednak kwota kredytu przekracza 500 tys. złotych, klient będzie musiał liczyć się z dowolnymi formami zabezpieczenia spłaty kredytu.