Poradnik finansowy

Stopy procentowe a kredyty

Zmiany wysokości stóp procentowy to jeden z większych sposobów wpływania Rady Polityki Pieniężnej na gospodarkę Polski. Jednak każdy ruch na tym polu jest też odczuwany przez kredytobiorców.

Wszystko za sprawą stopy procentowej WIBOR, która jest stałą częścią oprocentowania nominalnego i Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania RRSO. WIBOR to wskaźnik procentowy wysokości oprocentowania wzajemnych pożyczek i siedmiodniowych lokat na rynku międzybankowym. Banki pożyczając sobie pieniądze zarabiają, co pozwala im również zwiększać kapitał przeznaczany na kredyty dla swoich klientów.

Stawka WIBOR uzależniona jest też od wysokości głównych stóp procentowych: referencyjnej, depozytowej i lombardowej. Jeżeli ich poziom wzrasta, rośnie też poziom stopy WIBOR, a co za tym idzie oprocentowanie kredytów i lokat. Analogicznie dzieje się w przypadku spadku wysokości stóp procentowych. Wraz z malejącą stopą WIBOR oprocentowanie kredytów również maleje.

Kredyty mogą być oprocentowane w zależności od różnych stawek stóp WIBOR, jakie znajdują się na rynku. Są to WIBOR 3M (kwartalna), WIBOR 6M (półroczna) oraz WIBOR 1Y (roczna). Zmiany wysokości stóp procentowych najmocniej odczuwają posiadacze kredytów ze stawką kwartalną.