Regulamin serwisu

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z portalu WIBOR.NET.PL. Korzystanie przez użytkownika z portalu WIBOR.NET.PL oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.


Ogólne zasady korzystania z portalu

Korzystanie z treści, oferowanych przez portal, jest bezpłatne. Portal zawiera kalkulator hipoteczny, służący do wyszukania i porównania poszczególnych parametrów oferty kredytowej wybranych banków. Kalkulator zamieszczony na stronie pozwala na wyszukanie ofert kredytów hipotecznych, w tym pożyczki hipotecznej. Korzystanie z kalkulatora jest bezpłatne. Źródłem zasilania kalkulatora hipotecznego są informacje i materiały o ofertach kredytowych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem. Informacja o ofercie banku, uzyskana za pośrednictwem kalkulatora hipotecznego, nie stanowi umowy z bankiem. Jest jedynie wygenerowaną indywidualnie dla użytkownika informacją.


Ochrona danych

Dane zbierane za pomocą formularzy kontaktowych z doradcą zamieszczonych w portalu WIBOR.NET.PL, nie są przechowywane w tymże portalu, a automatycznie przekazywane do bazy danych, której administratorem jest firma Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem programu ComperiaLead.

Dane te przekazywane za pomocą portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza kontaktu z doradcą oraz formularza kontaktu z redakcją pozostają własnością użytkownika.


Prawa autorskie

Wszystkie elementy portalu WIBOR.NET.PL (teksty, grafiki itp.) są własnością portalu lub partnerów portalu. Wyłączne prawo do dysponowania treściami portalu przysługuje jego właścicielowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści przedstawionych w portalu bez zgody właściciela portalu.

Artykuły przedstawione w portalu WIBOR.NET.PL są prywatnymi opiniami ich autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Właściciel i autorzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w stronie były prawdziwe i aktualne. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach strony internetowej, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników portalu na podstawie jego treści. Użytkownik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. 

Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. Informacje generowane przez wyszukiwarki kredytów hipotecznych oraz kalkulatory kredytowe, dostępne w portalu, mogą być przez użytkownika wykorzystywane tylko do użytku osobistego.


Postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny na stronie www.wibor.net.pl/regulamin-serwisu. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu regulaminu na wyżej wspomnianej stronie.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu użytkownik oświadcza również, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w regulaminie portalu.